ปชส. “บิีก FPI ร่วมเสวนา สิทธิมนุษยชนเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจอย่างไร

92

มิติหุ้น – คุณสมพล ธนาดำรงศักดิ์ (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ บมจ.ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ (FPI) ถ่ายภาพร่วมกับวิทยากรผู้ทรงเกียรติที่มาร่วมสัมมนาจากสำนักงาน ก.ล.ต. , บมจ.ปตท (PTT) และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)   ในกิจกรรมเสวนาออนไลน์เรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” หัวข้อ “สิทธิมนุษยชน เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจอย่างไร  ซึ่งได้รับความสนใจรับชมเป็นจำนวนมากทาง Facebook live เพจสำนักงาน กลต. และ TRBN  จัดโดยสำนักงานก.ล.ต. เมื่อเร็ว ๆ นี้

www.mitihoon.com