“ไบเดน” ชนะการเลือกตั้งปธน.สหรัฐฯด้วยคะแนน 290 ต่อ 214

84

“ไบเดน” ชนะการเลือกตั้งปธน.สหรัฐฯด้วยคะแนน 290 ต่อ 214