“ไบเดน” ชนะเลือกตั้งปธน.สหรัฐหุ้นตัวไหนรับอานิสงส์

2501

มิติหุ้น-บทวิเคราะห์ บล.เอเซีย พลัส ระบุว่า ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งประธานาธิบดี สหรัฐ(ผู้ที่ได้คะแนน electoral college votes เกิน 270 คะแนนขึ้นไปจะเป็นผู้ชนะ) ล่าสุด นาย Joe Biden ได้คะแนน 290 คะแนน ทำให้ค่อนข้างแน่ชัดแล้วว่าเป็นประธานาธิบดี สหรัฐคนที่ 46

“นโยบายเศรษฐกิจ” ของนายไบเดนหลักๆคือ

นโยบายพลังงานสะอาด(Clean Energy) อาทิ  : ยกเลิกการสนับสนุนด้านภาษีต่อธุรกิจ oil & gas คาดจะสร้างแรงกดดันต่อราคาสินค้ากลุ่ม Hard Commodity เช่น น้ำมัน และถ่านหิน

นโยบายการค้า: การค้าของสหรัฐฯและไทยมีแนวโน้มขยายตัว จากการที่นายไบเดน อาจจะยกเลิกการขึ้นภาษีนำเข้ากับประเทศคู่ค้า อาทิ จีน ยุโรป และสนใจกลับเข้าสู่การเจรจาจัดทำความตกลงการค้าที่ก้าวหน้าและครอบคลุมภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ที่มีสมาชิก 11 ประเทศ เนื่องจากทั้งสหรัฐฯและไทยยังไม่มีความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับสมาชิก CPTPP บางประเทศ เช่น สหรัฐฯไม่มี FTA กับ ญี่ปุ่น, นิวซีแลนด์, เวียดนาม ส่วนไทยไม่มี FTA กับสหรัฐฯ, เม็กซิโก เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาคส่งออกของไทย

นโยบายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน : นายไบเดนเสนองบลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในสหรัฐฯวงเงิน 2 ล้านล้านเหรียญฯ  ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ฟื้นตัว หนุนธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายตาม ซึ่งสุดท้ายจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยได้รับอานิสงส์ตาม

นโยบายปรับขึ้นภาษีนิติบุคคล (Coporate Tax) เป็น 28% จาก 21% ส่งผลให้กำไรของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯลดลง กดดันให้เงินลงทุนไหลออกจากสหรัฐฯไปเอเชีย รวมถึงประเทศที่มีความพร้อม

ชม

www.mitihoon.com