ICHI โบรกแนะเก็งกำไร หลังถูกคำนวณดัชนี MSCI Small cap มีผล 30 พ.ย.นี้

171

มิติหุ้น- บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุว่า ICHI จะถูกเพิ่มในการคำนวณดัชนี MSCI Small cap มีผลวันจันทร์ 30 พ.ย. แนะนำ เก็งกำไร

www.mitihoon.com