บ่าย S50Z20 ฐานดีดตัวคือ 901.30 ช่วงบ่ายหากเทรดเหนือแนวนี้จะดีดตัวขึ้นได้แรง

74

บ่าย S50Z20 ฐานดีดตัวคือ 901.30
ช่วงบ่ายหากเทรดเหนือแนวนี้จะดีดตัวขึ้นได้แรง

โดยม้าเฉียวดูหุ้น The Future

www.mitihoon.com