ผู้ถือหุ้น CHOW อนุมัติขายโครงการโรงไฟฟ้าญี่ปุ่น 64.21 MW

305

มิติหุ้น – ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์  (นั่งที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ  บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชนหรือ CHOW ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว (Steel Billet) รายใหญ่ของประเทศ และธุรกิจพลังงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และนายอนาวิล จิรธรรมศิริ  (นั่งที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร นำคณะกรรมการบริษัทฯ จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อขออนุมัติผู้ถือหุ้น ให้บริษัทย่อยจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน  โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 64.21 เมกะวัตต์ คิดเป็นมูลค่ารายการทั้งหมดไม่น้อยกว่า 14,000 ล้านเยน หรือเท่ากับ 4,114 ล้านบาทให้กับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในประเทศญี่ปุ่น  โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ขายโครงการโรงไฟฟ้าได้ตามที่คณะกรรมการเสนอ ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) ชั้น 10 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์คลองเตย เมื่อเร็วๆ นี้

www.mitihoon.com