ตีไล่กันสนั่นเมือง

29

ที่มา: http://www.natethip.com/news1.php?id=145

โดยเนตรทิพย์กระพริบข่าวร้อน

www.mitihoon.com