หุ้น AP: ยอดโอน JV ที่แข็งแกร่ง

240

ผลประกอบการที่แข็งแกร่งกว่าคาดในใน 4Q20 และผลประกอบการที่เป็นฐานที่สูงจากการโอนที่อยู่อาศัยในปี FY20 เราจึงอาจเห็นกำไรอ่อนแอในปีนี้ แต่อัพไซด์ของ valuation สู่ราคาเป้าหมายที่ 8.2บาทและผลตอบแทนเงินปันผลที่ดีที่ 6% เราคงคำแนะนำ ซื้อ AP

 

กำไรดีกว่าคาดจากโครงการ JV: AP รายงานกำไร 4Q20 ที่ 942ลบ. เพิ่มขึ้น 7% yoy แต่ลดลง 35% qoq ผลประกอบการดีกว่าคาดการณ์ของหลักทรัพย์กรุงศรีและตลาด 52% และ 26% ประเด็นที่ทำให้ผลประกอบการดีกว่าคาดมาจากส่วนแบ่งกำไรกิจการร่วมค้าที่ดีกว่าคาด แม้จะลดลง 49% qoq และ 31% yoy สู่ระดับ 398ลบ., ซึ่งสูงกว่าที่เราคาดการณ์ที่ 130ลบ. รายได้การโอนจากโครงการ JV ใน 2020 ถึงระดับสูงสุดใหม่ที่ 1.6หมื่นลบ. เพิ่มขึ้น 88% จาก 2019 ได้รับแรงหนุนจาก Life Ladprao และ Life Asoke-Rama 9

 

หนึ่งในผู้ประกอบการไม่กี่รายที่มีการเติบโตของกำไรใน 2020: กำไรปี FY20 ออกมาแข็งแกร่งที่ 4.2พันลบ. เพิ่มขึ้น 38% และบริษัทจ่ายเงินปันผลปี FY20 ที่ 0.45บาทต่อหุ้น หรือเป็นผลตอบแทนราว 6% ของราคาปิดล่าสุด โดย AP เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการไม่กี่รายที่มีการเติบโตของกำไรในปี 2020 ซึ่งบริษัทมีการเติบโตของรายได้การโอนที่แข็งแกร่ง (+46%) หนุนจากทั้งโครงการแนวราบ (+33%) และโครงการ JV (+88%)

 

กำไรอาจอ่อนแอลงหลังจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งในปีที่ผ่านมา: AP เปิดเผยแผนการเปิดโครงการใหม่ในปี 2021 ที่ 4.3หมื่นลบ. (-5%) และเป้าหมายยอดจองและยอดโอนที่ 3.0หมื่นลบ. (+12%) และ 4.1หมื่นลบ. (-13%) ตามลำดับ แผนการเปิดโครงการใหม่เป็นเชิงรุกกว่าที่เราคาดไว้โดยเฉพาะคอนโดมิเนียม ซึ่งอาจเปิดโครงการมากถึง 1.42หมื่นลบ. เทียบกับ 3.2พันลบ. ในปีที่ผ่านมา; อย่างไรก็ตามโครงการเหล่านี้จะช่วยเพิ่มรายได้การโอนในช่วงปี 2023-24 ขณะที่เรายังคงมุมมองว่ากำไรอาจอ่อนแอในปีนี้หลังจากฐานการโอนที่สูงในปี 2020 โดยเฉพาะเมื่อ AP มีคอนโดมิเนียมเพียงสองโครงการที่จะโอนในปีนี้เทียบกับสี่โครงการในปี 2020 แต่ราคาหุ้นมี valuation อัพไซด์สู่ราคาเป้าหมายของเราที่ 8.2บาท เทียบเท่า PE 7x และผลตอบแทนเงินปันผลที่ 5-6% เราคงคำแนะนำ ซื้อ AP

 

Disclaimer:  เอกสาร/รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรี มิอาจรับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ บทความดังกล่าวเป็นเพียงแนวคิดของผู้จัดทำเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในเอกสาร/รายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าดังนั้นนักลงทุนโปรดใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาการลงทุน

www.mitihoon.com