STEC ตุนงานในมือปริมาณสูง กูรูคาดกำไรขั้นต้นปีนี้ปรับตัวดีขึ้น

699

ผู้สื่อข่าว. “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น หรือ STEC โดยฝ่ายวิจัย บล.ทิสโก้ ประเมินว่า จาก STEC มีงานในมือ 1.13 แสนล้านบาท และยังมีอีก 2 โครงการรอเซ็นสัญญามูลค่า 6-7 พันล้านบาท นอกจากนี้ยังมีโครงการอีกหลายโครงการที่รอประมูลในปีนี้

ขณะที่ฝ่ายบริหารคาดรายได้ปี 64-65 จะอยู่ที่ 3.7 – 3.8 หมื่นล้านบาท และ 3.9 – 4.0 หมื่นล้านบาท ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 5% และ 6% ตามลำดับ ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยประเมินเชิงรับด้วยรายได้ ปี 64-65 ไว้ที่ 3.68 หมื่นล้านบาท และ 3.9 หมื่นล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้นที่ 5.0% และ 5.2% ตามลำดับ

ส่วนราคาเหล็กที่ปรับตัวสูงขึ้นยังคงสามารถจัดการได้ เนื่องจากได้มีการล็อคราคาเหล็ก (ที่ค่อนข้างต่ำ) ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังเริ่มเซ็นสัญญา ส่วนของ escalation factor (K factor) คาดจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด และคดีด้านการติดสินบนของฝ่ายบริหาร STEC ต่อเจ้าพนักงานระดับสูงในโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนอมได้ถูกยกฟ้องแล้ว คาด CG rating จะกลับมาดีขึ้นอีกครั้ง ดังนั้นยังคงแนะนำ “ซื้อ” โดยมีมูลค่าเหมาะสมที่ 18 บาท​

www.mitihoon.com