WHAUP: ปรับราคาขายน้ำขึ้น เพิ่มราคาเป้าหมาย

384

มิติหุ้น-ปริมาณน้ำฝนคาดว่าจะสูงกว่าระดับค่าเฉลี่ย และผู้ใช้น้ำรายใหญ่สามรายใหม่ปีนี้ ส่งผลให้ทางหลักทรัพย์กรุงศรีคงประมาณการปริมาณขายน้ำจะเติบโต 30% ในปีนี้และ 7% ในปีหน้า ประกอบกับการปรับเพิ่มราคาขายค่าน้ำเฉลี่ย 4% เราปรับประมาณการกำไรขึ้น 3% ในปี 2021-2022 และปรับราคาเป้าหมายขึ้น 13% สู่ 5.2บาท เราคาดว่าดีล M&A และผลตอบแทนเงินปันผลที่น่าสนใจที่ 3.6% XD วันที่ 27 เมษายน จะเป็นปัจจัยกระตุ้นในระยะสั้น แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 5.2 บาทต่อหุ้น

 

ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ภาวะ ลานีญา ระดับกลางตั้งแต่ปลายปี 2020 โดยองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติ (NOAA) คาดว่ามีความเป็นไปได้ 40-50% ของภาวะ ลานีญา จนกระทั่งปลาย 4Q21 ซึ่งจะหนุนปริมาณน้ำฝนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในประเทศไทยในปีนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาของไทยคาดปริมาณน้ำฝนจะสูงกว่าระดับค่าเฉลี่ย 20% เป็นอย่างน้อยในอีกสองเดือนข้างหน้า ประกอบกับลูกค้าใหม่ที่เป็นผู้ใช้น้ำปริมาณมาก 3 ราย (โรงงานปิโตรเคมี, โรงไฟฟ้า IPP และโรงงานผลิตยางรถยนต์) ส่งผลให้ทางหลักทรัยพ์กรุงศรีคงประมาณการยอดขายน้ำเติบโต 30% สู่ระดับ 124 ล้าน ลบ.ม. ในปีนี้และเพิ่มขึ้น 7% ในปีหน้า

 

การปรับราคาขายน้ำขึ้นช่วยเพิ่มรายได้ขายน้ำอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้อนุมัติให้นิคมฯปรับเพิ่มราคาขายน้ำได้ไม่เกิน 4.6% ซึ่งมีผลวันที่ 1 ม.ค. เนื่องจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อัตรากำไรของ WHAUP ลดลงจาก 35.6% ใน 2018 (ซึ่งได้ปรับราคาขายน้ำขึ้น) เหลือ 31.9% ในปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีสัดส่วนรายได้จากการขายน้ำอุตสาหกรรมที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงเพิ่มขึ้น (จาก 73% ในปี 2018 เป็น 75% ในปี 2020) ดังนั้นเราคาดว่า WHAUP จะปรับราคาขายน้ำดิบขึ้น 4.6% และ 3.5% สำหรับน้ำอุตสาหกรรมในปีนี้ และตั้งสมมติฐานว่าราคาน้ำจะเพิ่มขึ้น 1% ต่อปีหลังจากนี้ ซึ่งทำให้เราปรับประมาณการกำไรสุทธิขึ้น 3% ต่อปีเป็น 1.2พันลบ. สำหรับปี FY21 และ 1.4พันลบ. สำหรับปี FY22 และปรับราคาเป้าหมายด้วยวิธี DCF ขึ้น 13% สู่ 5.2บาทต่อหุ้น

 

ยังคงมีปัจจัยกระตุ้นราคาหุ้นในระยะสั้น WHAUP มีดีล M&A ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการหลายดีลในเวียดนาม ซึ่งรวมถึงโซลาห์ฟาร์มที่อยู่ระหว่างการพัฒนาสามโครงการ และโครงการนำที่พัฒนาแล้วและที่ยังไม่พัฒนาสองโครงการ เงินปันผลต่อหุ้น 0.16 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 3.6% และจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 27 เม.ย.

 

Disclaimer:  เอกสาร/รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรี มิอาจรับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ บทความดังกล่าวเป็นเพียงแนวคิดของผู้จัดทำเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในเอกสาร/รายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าดังนั้นนักลงทุนโปรดใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาการลงทุน

www.mitihoon.com