GULF เคลียร์ทาง”ซื้อ”INTUCH เล็งใช้เงินกู้ดอกต่ำ-กูรูแนะเก็งกำไร (21/04/64)

370

มิติหุ้น – GULF ย้ำชัด การทำ tender Offer หุ้น INTUCH ไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุน จากเม็ดเงินที่ใช้ราว 1.2-1.3 แสนล้านบาท สามารถกู้ยืมได้ทั้งจำนวน เล็งช่วงแรกใช้วิธีกู้ยืมระยะสั้น อัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง 2-3% กูรูประเมินดีลนี้จะสร้างกำไรส่วนเพิ่มให้GULF ได้ แนะเก็งกำไ เป้าหมาย 37.50 บาท

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า จากกรณีที่ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ หรือ GULF ประกาศลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ INTUCH โดยการทำ คำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) (การทำคำ เสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH) ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 65.00 บาท

ย้ำชัดไม่สามารถซื้อหุ้นINTUCHได้หมด

ล่าสุดมีข้อสรุปที่ชัดเจนจากการประชุมนักวิเคราะห์ โดย บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ระบุในรายงานว่า การทำ tender Offer ครั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีกระบวนการที่เบ็ดเสร็จครั้งเดียว และ GULF ไม่คิดว่าจะซื้อหุ้น INTUCH ได้ทั้งหมด เนื่องจากคาดว่า SINGTEL ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 21% จะไม่ขายหุ้นออกมา โดย SINGTEL ได้ให้ข่าวเมื่อวานนี้ว่า INTUCH และ ADVANC เป็น Strategic Investments และลงทุนระยะยาว รวมถึง GULF ก็ไม่ประสงค์จะถือหุ้น ADVANC และ THCOM ทำให้โครงสร้างการบริหารของกลุ่ม INTUCH ยังแข็งแกร่งตามเดิม

ไม่เพิ่มทุนเล็งใช้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

ทั้งนี้ GULF ยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุน เนื่องจากเม็ดเงินที่ใช้ราว 1.2-1.3 แสนล้านบาท สามารถกู้ยืมได้ทั้งจำนวน โดยช่วงแรกจะใช้วิธีกู้ยืมระยะสั้นด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง 2-3% และหากถือหุ้น INTUCH เกิน 51% ก็จะช่วยให้ฐานทุนใหญ่ขึ้น (จากการจัดทำงบการเงินรวม) ทำให้ศักยภาพการกู้ยืมสูงขึ้นอีก และ GULF ยืนยันว่าการลงทุน INTUCH ครั้งนี้จะไม่กระทบต่อแผนการลงทุนโรงไฟฟ้าอื่นๆ ทั้ง LNG-to-Power ที่เวียดนาม และ Hydro ที่ลาว
ในความเห็นของฝ่ายวิจัย มองว่าหาก GULF กู้ยืมทั้งหมดด้วยต้นทุนการเงินต่ำ 2-3% ดีลนี้ก็จะสร้างกำไรส่วนเพิ่มให้กับ GULF (INTUCH ให้ Earnings Yield ที่ 5.3% และ Dividend Yield ที่ 3.8% อิงราคาหุ้น 65 บาท ซึ่งสูงกว่าต้นทุนการเงิน)

นอกจากนั้น หากราคาหุ้น INTUCH ปรับสูงขึ้นเรื่อยๆ ก็ยิ่งเป็นบวกกับ GULF มากขึ้น เนื่องจากต้นทุนเดิมของ GULF คาดอยู่ที่ราว 54 บ. (ณ สิ้นปี 63) ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดอยู่พอสมควร ฝ่ายวิจัยจึงปรับคำแนะนำเชิงกลยุทธ์เป็น “ซื้อเก็งกำไร” โดยราคาหุ้นที่ลดลงเมื่อวานนี้น่าจะสะท้อนความกังวลต่อโครงสร้างทางการเงินของ GULF ไปแล้ว เป้าหมาย 37.50 บาท

www.mitihoon.com