“เจ้าสัว” ออกตัวประท้วงเอง

62

ที่มา:http://www.natethip.com/news1.php?id=155

www.mitihoon.com