ส่อง 5 กองทุนชั้นนำ ยิลด์ย้อนหลัง 1 ปี ทะยานติดดาว

1472

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า จากข้อมูลในเว็บไซต์ WealthMagik พาส่องกองทุนเด็ดแนวโน้มเติบโต จากบลจ.ชั้นนำ พบมี 5 กองทุนที่น่าสนใจ โดยให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี สูงเกินระดับ 60% ซึ่งแต่ละกองทุนมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันไป ประกอบด้วย กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน (K-EUSMALL), กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL VNEQ-A), กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN), กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า (K-USA-A(A)) และ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ ( SCBPGF)