ไปรษณีย์ไทย เปิดให้บริการ ในวันพืชมงคล และวันวิสาขบูชา

26

มิติหุ้น  –  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดให้บริการรับฝากสิ่งของทางไปรษณีย์ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นวันหยุดเนื่องวันพืชมงคล และ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นวันหยุดเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการฝากส่งสิ่งของ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบจุดให้บริการที่เปิดทำการและวันเวลาให้บริการ ผ่านคิวอาร์โค้ด และเว็บไซต์ https://is.gd/mEBFfr หรือ THP Contact Center 1545

www.mitihoon.com