“เอ็นไอเอ” ชวนสตาร์ทอัพสาย “ดีพเทค” ร่วมเติบโตในอีอีซี

12

มิติหุ้น –  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ NIA ขอเชิญชวนสตาร์ทอัพสาขาเทคโนโลยีเชิงลึก (DeepTech) ในกลุ่ม ARI-Tech ได้แก่ 1. Artificial Intelligent (AI) 2. Robotics และ 3.Immersive IoT ร่วมพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสเติบโตในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ในโครงการ NIA Deep Tech Incubation [email protected] โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดสู่การขยายธุรกิจในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พร้อมร่วมทำงานจริงกับองค์กรพันธมิตรชั้นนำในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมตอบสนองความต้องการของพื้นที่

www.mitihoon.com