กระดาษไอเดียและกระดาษสุพรีม” สนับสนุนหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด 19

42

มิติหุ้น – วิมล จันทร์เทียร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ใน SCGP ร่วมมอบกระดาษถ่ายเอกสาร แบรนด์ไอเดียและแบรนด์สุพรีม จำนวนรวมกว่า 9,000 รีม ให้หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อนำไปใช้เก็บข้อมูลของผู้เข้ารับบริการ และอำนวยความสะดวกในขั้นตอนต่าง ๆ ภายในหน่วยบริการ โดยได้ทำการส่งมอบแล้วให้แก่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โรงพยาบาลสนาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หน่วยบริการฉีดวัคซีน สถานีกลางบางซื่อ โรงพยาบาลบางปะกอก อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพ ทั้งนี้ SCGP ยังคงเดินหน้าให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ และส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และคนไทยทุกคน ให้ร่วมกันก้าวผ่านความท้าทายในวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในครั้งนี้ไปด้วยกัน

🚩🚩ห้อง Official Line ห้องไลน์ฟรี มิติหุ้น ทันทุกสถานการณ์การลงทุน หุ้นเด่น หุ้นเด็ดตลอดวัน กับห้องไลน์ @mitihoonwealth ห้องไลน์ที่นักลงทุนเข้าเป็นสมาชิกฟรี ไม่มีเงื่อนไข เพียงคลิกลิงค์นี้ก็เข้าได้เลย และสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้

https://lin.ee/cXAf0Dp