“สินมั่นคง” กลับลำ! ร่อนหนังสือแจ้ง พร้อมคุ้มครองประกันภัยโควิดตามเดิม

455
สืบเนื่องจากกรณีที่บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ส่งจดหมายบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา แบบเจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1 ไปยังลูกค้าที่ได้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยประเภทดังกล่าวไว้ และได้ทำการประชาสัมพันธ์ไปยังสาธารณชนในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น
บริษัทฯ ต้องขออภัยต่อลูกค้าทุกท่านที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลจากการตัดสินใจของบริษัทฯ
บริษัทฯ จึงขอแจ้งยกเลิก การใช้สิทธิ์บอกเลิกกรมธรรม์ดังกล่าว และยืนยันที่จะให้ความคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนากับลูกค้าจนกว่ากรมธรรม์ของท่านจะหมดอายุ
บริษัทฯ ขอยืนยันที่จะดูแลลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ และ ขอขอบคุณท่านลูกค้ามา ณ โอกาสนี้