TBCSD รวมพลังความร่วมมือ มุ่งสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ

79

มิติหุ้น – ดร.วิจารย์ สิมาฉายา (กลาง) ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดงานเสวนาออนไลน์ เรื่อง “ภาคธุรกิจไทย TBCSD : พลังความร่วมมือ มุ่งสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ สู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ สู่อนาคตที่ยั่งยืน” โดยมี นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนาฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และคนรุ่นใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรพร้อมนำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานขององค์กรภาคธุรกิจไทยไปสู่การเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนในอนาคต เพื่อให้หน่วยงาน องค์กร และประชาชน ได้ตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ตลอดจนบทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาประเทศ อันนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานขององค์กรภาคธุรกิจไทยไปสู่การเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนในอนาคต ณ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

🚩🚩ห้อง Official Line ห้องไลน์ฟรี มิติหุ้น ทันทุกสถานการณ์การลงทุน หุ้นเด่น หุ้นเด็ดตลอดวัน กับห้องไลน์ @mitihoonwealth ห้องไลน์ที่นักลงทุนเข้าเป็นสมาชิกฟรี ไม่มีเงื่อนไข เพียงคลิกลิงค์นี้ก็เข้าได้เลย และสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้

https://lin.ee/cXAf0Dp