บล. คันทรี่ กรุ๊ป หรือ CGS แจ้งเตือนลูกค้ายืนยันตัวตน ยกระดับความปลอดภัยในการเทรด ด้วยระบบ OTP แบบ 2FA

16

มิติหุ้น – บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CGS ขอแจ้งเตือนลูกค้า “กำหนดการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน (2FA)” โดยให้ทำการ Update หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (หมายเลขในประเทศไทยเท่านั้น) และ อีเมลล์ ให้เป็นปัจจุบัน ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.

              โดย CGS ขอแนะนำให้ท่านลูกค้ารีบโปรดดำเนินการให้แล้วเสร็จทันทีโดยเร็ว มิฉะนั้น จะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบการลงทุนได้ (ไม่สามารถ Skip ได้) กำหนดการ ดังนี้

              – โปรแกรม MT4 / iFISe / iFISd มีผลเริ่มบังคับใช้ วันที่ 20 ก.ย. 64 / ต้องทำการ Update ภายในวันที่ 19 ก.ย. 64 *หมายเหตุ: โปรแกรม iFISe และ iFISd รับรหัส OTP ผ่าน “PROFIS” (ติดตั้งผ่านโทรศัพท์มือถือ Google Play และ/หรือ App Store)

              – โปรแกรม eFin Trade + Streaming / Log in โปรแกรม ผ่าน www.cgsec.co.th มีผลเริ่มบังคับใช้ วันที่ 1 ต.ค. 64 / ต้องทำการ Update ภายในวันที่ 30 ก.ย. 64

              โดยการทำการ Update ต้องใช้รหัส OTP ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับทางบริษัทฯ ดังนั้น หากหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าไม่ถูกต้อง / มีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ / ใช้หมายเลขต่างประเทศอยู่ กรุณาปรับปรุงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้เป็นปัจจุบัน และเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยเท่านั้น

              วิธีการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน (2FA) แต่ละโปรแกรมสามารถดูได้จากคู่มือ CGS Trade/Streaming (https://www.cgsec.co.th/upload/2FASTT3.pdf), MT4 (https://www.cgsec.co.th/upload/Manual2FAMT4.pdf), eFinTrade (https://www.cgsec.co.th/upload/Manaul2FAeFin.pdf), ผ่านเว็บไซต์บริษัท (https://www.cgsec.co.th/upload/Manual2FAWeb_1.pdf), iFis (https://www.cgsec.co.th/upload/UserManual_Profis_iFIS_Login_2FA_v%201%201%209.pdf),  และคู่มือขั้นตอนการใช้งาน 2FA ทุกโปรแกรมสามารถ download ได้ที่ https://www.cgsec.co.th/Download/Manual

🚩🚩ห้อง Official Line ห้องไลน์ฟรี มิติหุ้น ทันทุกสถานการณ์การลงทุน หุ้นเด่น หุ้นเด็ดตลอดวัน กับห้องไลน์ @mitihoonwealth ห้องไลน์ที่นักลงทุนเข้าเป็นสมาชิกฟรี ไม่มีเงื่อนไข เพียงคลิกลิงค์นี้ก็เข้าได้เลย และสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้

https://lin.ee/cXAf0Dp