5 ข่าวเด่นมิติหุ้นเช้านี้ # 1. BGRIM เข้าซื้อโรงไฟฟ้าโปแลนด์ รุกพลังงานลม14.1MW

51

5 ข่าวเด่นมิติหุ้นเช้านี้
# 1. BGRIM อนุมัติเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับ visaVento Holding AG (ในฐานะผู้ขาย) เพื่อเช้าซื้อหุ้นจำนวน 90 หุ้น หรือคิดเป็น 90% ใน visa Max Solar Sp.z.บริษัทที่จัดตั้งในในประเทศโปแลนด์ ถือหุ้นทั้งหมด 100% โดย visaVento Holding AG คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 45,000 ซวอตือโปแลนด์ (PLN) หรือประมาณ 383,000 บาท ณ 30 ก.ย.64 เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ZEL1 กำลังผลิต 14.1 MW ในประเทศโปรแลนด์