สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์(STI) มาแรง คว้า CGR 5 ดาว ปี 64 พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานองค์กร ควบคู่ตำแหน่งองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม ของสภาวิศวกร

55

มิติหุ้น –  บมจ.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ หรือ STI ผู้นำกลุ่มธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร นำโดย นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มุ่งพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานในด้านต่างๆ  ล่าสุด STI ได้รับการประเมินคะแนนจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2564 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2021 : CGR) ภายใต้การดูแลของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในระดับดีเลิศ  (Excellent) หรือระดับ 5 ดาว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารในการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ จากความโดดเด่นในการจัดอบรม เพื่อยกระดับงานด้านวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง ภายในองค์กร  ทำให้ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร แต่งตั้งให้สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ (STI) เป็นองค์กรแม่ข่ายพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง เพื่อรักษาความเป็นมืออาชีพในระดับสูงของวิศวกร พร้อมสร้างกิจกรรมความรู้ และการพัฒนา ให้งานด้านวิศวกรรมมีมาตรฐานทัดเทียมระดับสากล สะท้อนการเป็นองค์กรที่ไม่หยุดนิ่ง แม้ว่าปีนี้สถานการณ์โควิด-19 จะกระทบภาพรวมอุตสาหกรรมต่างๆ แต่งานวิศวกรรมก่อสร้าง ถือเป็นอีกหนึ่งรากฐานที่สำคัญ ในการพัฒนาประเทศ

🚩🚩ห้อง Official Line ห้องไลน์ฟรี มิติหุ้น ทันทุกสถานการณ์การลงทุน หุ้นเด่น หุ้นเด็ดตลอดวัน กับห้องไลน์ @mitihoonwealth ห้องไลน์ที่นักลงทุนเข้าเป็นสมาชิกฟรี ไม่มีเงื่อนไข เพียงคลิกลิงค์นี้ก็เข้าได้เลย และสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้

https://lin.ee/cXAf0Dp