5ข่าวเด่นมิติหุ้นเข้านี้ #1. ASAP แจ้งบอร์ดอนุมัติ เข้าซื้อ ” บ.แอท ยูไนเต็ด โบรกเกอร์ฯ “

99

5ข่าวเด่นมิติหุ้นเข้านี้

#1. ASAP แจ้งบอร์ดอนุมัติ เข้าซื้อ ” บ.แอท ยูไนเต็ด โบรกเกอร์ฯ “จากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 3 ราย รวม 199,998 หุ้น (99.9990%)มูลค่า 29,999,700 ลบ.

ทั้งนี้ บ.แอท ยูไนเต็ด โบรกเกอร์ฯ ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย และ จะเป็นการเสริมการทำธุรกิจให้เช่ารถยนต์ของบริษัทฯ ให้มีบริการที่ครบวงจรตั้งแต่การให้บริการเช่ารถยนต์ จนถึงการทำประกันภัย

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp

“จากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 3 ราย รวม 199,998 หุ้น (99.9990%)มูลค่า 29,999,700 ลบ.

ทั้งนี้ บ.แอท ยูไนเต็ด โบรกเกอร์ฯ ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย และ จะเป็นการเสริมการทำธุรกิจให้เช่ารถยนต์ของบริษัทฯ ให้มีบริการที่ครบวงจรตั้งแต่การให้บริการเช่ารถยนต์ จนถึงการทำประกันภัย

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp