5 ข่าวเด่นมิติหุ้นเช้านี้ # PTT แจ้งบอร์ดได้มีมติอนุมัติงบการลงทุน 5 ปี (ปี 2565-2569) ของ ปตท. และบริษัทที่ปตท. ถือหุ้นร้อยละ100 วงเงินรวม 102,165 ลบ.

79

5 ข่าวเด่นมิติหุ้นเช้านี้

# PTT แจ้งบอร์ดได้มีมติอนุมัติงบการลงทุน 5 ปี (ปี 2565-2569) ของ ปตท. และบริษัทที่ปตท. ถือหุ้นร้อยละ100 วงเงินรวม 102,165 ลบ. โดยมีการลงทุนในธุรกิจหลัก (Core Businesses) เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศซึ่งคิดเป็นสัดส่วนของงบการลงทุน 5 ปี ประมาณร้อยละ 65

อาทิ โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 , โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 8 รวมถึงถังเก็บผลิตภัณฑ์อีเทนและสถานีรับจ่าย รวมทั้งโครงการท่อส่งก๊าซฯ บางปะกง-โรงไฟฟ้าพระนครใต้ และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5

ทั้งนี้ยังมีการลงทุนผ่านบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 อาทิการขยายขีดความสามารถของสถานีรับจ่าย LNG แห่งที่ 2(หนองแฟบ) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่3 และโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3

 

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp