สมาคมประกันชีวิตไทยมอบเงินบริจาค มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ

18

มิติหุ้น   –  นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยนายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมฯ (ที่ 2 จากซ้าย) นายฐิติ ยศอนันตกุล (ซ้ายสุด) และนางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ (ขวาสุด) ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ประจำปี 2564 มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี นางสุพัชนา อัษฎาธร กรรมการและเหรัญญิก (ที่ 3 จากขวา)  และ นางสมจิตร์ รามนันทน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ (ที่ 2 จากขวา) เป็นผู้รับมอบ
เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ พร้อมทั้งช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ สังคม อาชีพแก่คนพิการทางการเคลื่อนไหวให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตอย่างปกติโดยไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม ซึ่งสมาคมฯ ได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ณ อาคารมูลนิธิฯ
ถนนติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564

ห้อง Official Line ห้องไลน์ฟรี มิติหุ้น ทันทุกสถานการณ์การลงทุน หุ้นเด่น หุ้นเด็ดตลอดวัน กับห้องไลน์ @mitihoonwealth ห้องไลน์ที่นักลงทุนเข้าเป็นสมาชิกฟรี ไม่มีเงื่อนไข เพียงคลิกลิงค์นี้ก็เข้าได้เลย และสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้

https://lin.ee/cXAf0Dp