PPP Plastics ผนึกกำลังร่วมกับองค์กรพันธมิตรเดินหน้าแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศไทย

63

มิติหุ้น  –  ดร.วิจารย์ สิมาฉายา (ที่ ซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในฐานะประธาน PPP Plastics จัดงานแถลงข่าวผลงานและบทบาท PPP Plastics ร่วมแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศไทย เพื่อร่วมผนึกกำลังในการขับเคลื่อนโครงการให้สำเร็จบรรลุเป้าหมายหลักในการสนับสนุนการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะพลาสติก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2570 บนพื้นฐานของการจัดการขยะอย่างยั่งยืนตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นอกจากนี้ PPP Plastics ยังร่วมสนับสนุนการดำเนินงานตามวาระแห่งชาติ BCG Model โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา (ที่ ขวา) อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ, นายวิรัช เกลียวปฏินนท์ (ที่ ขวา) ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นายภราดร จุลชาต (ที่ 2 ซ้าย) ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ ภาคประชาสังคม ร่วมงาน ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อเร็ว ๆ นี้

@mitihoonwealth

https://lin.ee/cXAf0Dp