กทม. จับมือ ธนาคารไทยพาณิชย์เปิด “สนามรวมสุข” สนามจักรยานขาไถสำหรับเด็กแห่งแรกในสวนสาธารณะ กทม.” ณ สวนวชิรเบญจทัศ

54

มิติหุ้น – นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานเปิด “สนามรวมสุข” สนามจักรยานขาไถสำหรับเด็ก (Balance Bike Park) แห่งแรกในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ และผู้แทนจาก บริษัท จัดการลู่ปั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ร่วมกิจกรรมฯ พร้อมกันนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้เปิดตัวกิจกรรม “1 ต้นเพื่อโลก 1 ต้นเพื่อเรา” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้นของกรุงเทพมหานคร และธนาคารได้ส่งมอบสื่อการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม “ผู้พิทักษ์รักษ์ต้องเลิก” ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญ ร่วมกันอนุรักษ์ และรักษาสิ่งแวดล้อม ณ สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงอนุญาตก่อสร้างสนามจักรยานขาไถสำหรับเด็ก (Balance Bike Park) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เพื่อก่อสร้างสนามจักรยานขาไถแห่งแรกภายในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร สำหรับเด็กอายุ 2–5 ขวบ พื้นที่ 2,670 ตารางเมตร มีความกว้าง 1.8–2 เมตร ระยะทางประมาณ 383 เมตร ภายในสวนวชิรเบญจทัศ ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่กรุงเทพมหานครออกแบบภายใต้แนวคิด สวนแห่งครอบครัว บนพื้นที่ 375 ไร่ ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลายสำหรับสมาชิกทุกเพศทุกวัยในครอบครัว

โดยสนามจักรยานขาไถที่ก่อสร้างขึ้นในครั้งนี้ จะเป็นสถานที่เสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน สำหรับสมาชิกตัวน้อยในครอบครัว ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่าง ๆ รวมถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นองค์กรเอกชนที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน รวมถึงเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนและสังคมจึงได้ให้การสนับสนุนจัดสร้าง “สนามรวมสุข” สนามจักรยานขาไถสำหรับเด็กขึ้นเป็นแห่งแรกในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก อายุระหว่าง 2-5 ขวบ พัฒนากล้ามเนื้อให้แข็งแรง พัฒนาบุคลิกภาพ และส่งเสริมน้ำใจนักกีฬา รวมทั้งฝึกทักษะในการแก้ไขปัญหาจากอุปสรรคต่าง ๆ  และฝึกการทรงตัว ออกแบบและจัดสร้างโดยบริษัท จัดการลู่ปั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการสนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

“สนามรวมสุข” หรือสนามจักรยานขาไถแห่งนี้ จะช่วยสร้างสีสันให้ผู้ใช้บริการสวนวชิรเบญจทัศ มีสถานที่สำหรับทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นศูนย์รวมความสุขของครอบครัว ภายใต้บรรยากาศความร่มรื่นบนพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ ยังได้เปิดตัวกิจกรรม “1 ต้นเพื่อโลก 1 ต้นเพื่อเรา” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ตามนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีจิตอาสาของธนาคารร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ สวนวชิรเบญจทัศ และอีกส่วนหนึ่งนำไปปลูกในที่พักอาศัยของตนเอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนกล้าไม้ยืนต้นจากกรุงเทพมหานคร จำนวน 200 ต้น  ภายใต้กิจกรรม “1 ต้นเพื่อโลก 1 ต้นเพื่อเรา” นี้ ธนาคารมีเป้าหมายที่จะปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ครบ 100,000 ต้น ภายในระยะเวลา 4 ปี ทั้งนี้ นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ร่วมกันปลูกต้นอินทนิลเพื่อเป็นที่ระลึกในกิจกรรมดังกล่าว พร้อมกันนี้ธนาคารได้ส่งมอบสื่อการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม “ผู้พิทักษ์รักษ์ต้องเลิก” ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญ ร่วมกันอนุรักษ์ และรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย

 

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp