ซิปเม็กซ์ (Zipmex) เข้าพบคณะกรรมาธิการสื่อสาร โทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ รัฐสภา เพื่อชี้แจงข้อมูล พร้อมแสดงความโปร่งใส

152

มิติหุ้น  –   ซิปเม็กซ์ (Zipmex) นำโดย ดร.เอกลาภ ยิ้มวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง  Zipmex ประเทศไทย เดินทางเข้าพบ คณะกรรมาธิการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กมธ.ดีอีเอส) ณ รัฐสภา เมื่อบ่ายวันนี้ เพื่อให้ข้อมูล และชี้แจงข้อเท็จจริง เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยได้ชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อนำสินทรัพย์มาคืนลูกค้า และแสดงความพร้อมในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและโปร่งใส เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ลูกค้า ตลอดจนเรียกความเชื่อมั่นของบริษัทฯ กลับคืนมา โดยมี นางสาว กัลยา รุ่งวิจิตรชัย ประธานกมธ.ดีอีเอส พร้อมคณะ และตัวแทนจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

@mitihoonwealth

https://lin.ee/cXAf0Dp