ดีแทค ร่วมแสดงความยินดี ฉลองครบรอบ 40 ปีมูลนิธิทิสโก้ ชวน #ทิ้งให้ดี ตั้งจุดรับทิ้งซากมือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่า   

60

มิติหุ้น – 14 กันยายน 2565 – กลุ่มทิสโก้และดีแทค ตั้งจุดรับทิ้งซากมือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ถัง #ทิ้งให้ดี โดยดีแทคจะรวบรวมนำซากขยะมือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บได้ทั้งหมด ไปรีไซเคิลกลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจ ไม่มีการฝังกลบ พร้อมทั้งจัดอบรม Safe Internet สร้างทักษะและภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลจำนวน 4,040 คน ให้สามารถท่องโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยในรูปแบบออนไลน์  ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2565 รวมถึงลงพื้นที่จัดอบรมในห้องเรียน ที่โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ จังหวัดอยุธยา เพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนด้านการศึกษาให้นักเรียนกลุ่มเปราะบางได้เข้าถึงดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียม  ดีแทคได้กำหนดเป้าหมายในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีความรับผิดชอบให้ได้ 420,000 ชิ้นภายในสิ้นปีนี้

นายซาดัท ซามาน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ บริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “ดีแทคขอร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มทิสโก้ ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของการก่อตั้งมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล  ซึ่งดีแทค ในฐานะพันธมิตรด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมและการสื่อสารขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “40 ปีแห่งการให้ #ให้ทุกที่คือห้องเรียน” เพื่อสนับสนุนปณิธานการดำเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ที่มุ่งเป็นองค์กรที่เติบโตควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับจุดยืนในการทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบของดีแทค ที่ประกอบไปด้วย  8 เสาหลัก ซึ่งหนึ่งในเสาหลักนั้นคือการสร้างธุรกิจที่เป็นมิตรกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม  และการสร้างสังคมดิจิทัลสำหรับทุกคน”

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ กล่าวว่า “ทิสโก้ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ดีแทคได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการ 40 ปีแห่งการให้ #ให้ทุกที่คือห้องเรียน ตลอดระยะเวลา 4 ทศวรรษของมูลนิธิทิสโก้ฯ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมมาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ทั้งการสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ การให้ความช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาลที่นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วยยากไร้ และ การให้ทุนและอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ที่ขาดแคลน ซึ่งรวมเป็นการให้ความช่วยเหลือแล้วทั้งสิ้นกว่า 152,000 ทุน คิดเป็นเงินบริจาคกว่า 529 ล้านบาท”

ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้ต้องการเป็นองค์กรที่เติบโตควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) โดยบูรณาการเข้าไปในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจ (CSR in Process) รวมถึงการจัดตั้งมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลสังคมอย่างเต็มเวลา (CSR as Process) เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนในสังคม

@mitihoonwealth

https://lin.ee/cXAf0Dp