“SET Social Impact Gym 2022 สร้างความแข็งแกร่งธุรกิจเพื่อสังคม ร่วมมือกับภาคธุรกิจในการขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืน เป็นปีที่ 6”

156

มิติหุ้น  –  ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อม ไตรสรณ์ วรญาณโกศล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) ร่วมเปิดงาน “Speech Day” ซึ่งเป็นเวทีให้ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ทั้ง 8 ราย ในโครงการ SET Social Impact Gym 2022 ได้นำเสนอแผนธุรกิจหลังจากผ่านการเรียนรู้มาอย่างเข้มข้นตลอด 9 สัปดาห์ โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ซึ่งเป็นโค้ชจิตอาสาให้แก่ SE ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนใน SET องค์กรภาคเอกชน และพันธมิตรของ SET Social Impact Platform เข้าร่วมฟังการนำเสนอ โดยในงานนี้ ได้เกิดการเจรจาความร่วมมือเพื่อต่อยอดผลลัพธ์เชิงบวกทางสังคมในมิติต่าง ๆ ร่วมกันกว่า 10 รายการ

 

โครงการ SET Social Impact Gym ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 เป็นการสะท้อนถึงบทบาทภาคธุรกิจที่มีส่วนสนับสนุนภาคสังคม ด้วยการพัฒนาศักยภาพให้กับ SE ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและสร้างผลลัพธ์ทางสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.setsocialimpact.com/impact-program/SI-GYM/

@mitihoonwealth

https://lin.ee/cXAf0Dp