UAC ติดอันดับหุ้นยั่งยืน “THSI” 7 ปีซ้อน

52

มิติหุ้น  –  นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC กล่าวว่า บริษัทฯ รู้สึกยินดีและภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI ) ประจำปี พ.ศ. 2565 (ประเภทกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรที่ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารงานภายใต้หลักบรรษัทภิบาล แม้จะอยู่ในช่วงเวลาและสภาพเศรษฐกิจที่มีความท้าทาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

“UAC มุ่งมั่นเดินหน้าธุรกิจด้านพลังงานทดเทน เคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และขยายธุรกิจเทรดดิ้งอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กร การดำเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เน้นการลงทุนร่วมกับพันธมิตรที่มีความแข็งแกร่ง รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ  สถานีอัดประจุสำหรับรถไฟฟ้า โรงงานผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ RDF3 สารปรับปรุงดินคุณภาพสูง เพื่อสร้างการเติบโตให้กับบริษัทอย่างยั่งยืน ” นายชัชพล กล่าว

@mitihoonwealth

https://lin.ee/cXAf0Dp