RT อวดรับงานใหม่เดือนพ.ย. จำนวน 3 โครงการรวมมูลค่า 649 ลบ.

118

มิติหุ้น – RT หรือบมจ.ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง แจ้งว่าบริษัทได้รับรับงานโครงการใหม่ในเดือนพ.ย. นี้ จำนวน 3  โครงการ รวมมูลค่า 649 ลบ. ประกอบด้วย 1.งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำโครงการงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวคล้องมหาสวัสดิ์ถึงถนนราชพฤกษ์ และหอปรับแรงดันที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ มูลค่าโครงการ 556 ลบ.

2.งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 2 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ มูลค่า 46.5 ลบ.

  1. งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 มูลค่าโครงการ 47 ลบ.

@mitihoonwealth

https://lin.ee/cXAf0Dp