THIP ผนึกกำลัง “สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 10” ดัน “โครงการสายใยรักจากอกแม่สู่ลูก” ส่งต่อถุงเก็บน้ำนม SUNMUM รพ.ทั่วประเทศ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กไทย  

64

มิติหุ้น – ทานตะวันอุตสาหกรรมฯ จับมือ สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 10 ในโครงการ “สายใยรักจากอกแม่สู่ลูก” เดินหน้าตอบแทนสังคม มอบถุงเก็บน้ำนมแม่ SUNMUM ปักหมุดเข้าถึงโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วประเทศ รวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท สตาร์ทนำร่องโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชและโรงพยาบาลเครือข่าย ใน จ.ลพบุรี เป็นแห่งแรก พร้อมเร่งเครื่องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศ ดันโครงการสายใยรักจากอกแม่สู่ลูก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กไทย

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ THIP ผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ นำโดย นางสาวปิยะนุช ช้างพึ่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กล่าวถึงความร่วมมือกับสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 10 เปิดตัวบิ๊กโปรเจกต์ “โครงการสายใยรักจากอกแม่สู่ลูก” ว่า “บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในโครงการสายใยรักจากอกแม่สู่ลูก เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆ คืนสู่สังคมอย่างแท้จริง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเริ่มสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กไทยตั้งแต่ทารกอย่างยั่งยืน โดยได้นำผลิตภัณฑ์ ถุงเก็บน้ำนมแม่ภายใต้แบรนด์ SUNMUM ส่งต่อให้แก่คลินิกนมแม่ผ่านโครงการสายสัมพันธ์รักจากอกแม่สู่ลูก ในโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ รวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท  ประเดิมนำร่องโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชและโรงพยาบาลเครือข่าย ใน จ.ลพบุรี เป็นแห่งแรก พร้อมปักหมุดกระจายส่งต่อไปทั่วประเทศ”

“การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นหนึ่งในพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพของประชากร ส่งผลดีต่อสุขภาพมารดาและทารก เรียกได้ว่าเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตตั้งแต่วินาทีแรกของเด็กและต่อเนื่องไปตลอดชีวิต บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถุงเก็บน้ำนม SUNMUM เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการให้คุณแม่ได้มีตัวช่วยในการเก็บน้ำนม และร่วมรณรงค์สร้างการรับรู้ให้ทุกคนเห็นความสำคัญและมีทัศนคติที่ดีในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สอดรับกับนโยบายของภาครัฐ โดยกระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ในปี 2568 ทารกร้อยละ 50 ได้กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนเต็ม ซึ่งสอดคล้องตามเป้าหมายของทุกประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ SUNMUM พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือทั้งกับภาครัฐและเอกชน ในการร่วมขับเคลื่อนให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ประสบความสำเร็จ และพร้อมส่งเสริม สนับสนุน และปกป้องให้เด็กทุกคนได้กินนมแม่อย่างเต็มที่” นางสาวปิยะนุชกล่าว

โดยทานตะวันอุตสาหกรรม ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการส่งมอบสินค้าคุณภาพ     โดดเด่นด้วยการพัฒนาสินค้าเชิงนวัตกรรม ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ของใช้ภายในครัวเรือน และตอบสนองการใช้งานในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคทุกคน รวมถึงการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ช่วยเสริมสร้างคุณค่าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และการสร้างประโยชน์ร่วมกัน

ในขณะที่สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 10 ที่ก่อตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อพัฒนาสตรีอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านการศึกษา อาชีพ และคุณภาพชีวิต พัฒนาครอบครัว ส่งเสริมให้เกิดครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน สร้างศักยภาพสตรี เสริมสร้างครอบครัวที่อบอุ่น เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ถือเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่สายสัมพันธ์ของสังคมทั้งการพัฒนาศักยภาพของสตรีสร้างเด็กและเยาวชนที่มีภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เสริมสร้างครอบครัวที่อบอุ่น ก่อให้เกิดสังคมที่มั่นคงและเข้มแข็งสืบต่อไปในอนาคต

 

 

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp