บลจ.ทิสโก้ ปลื้ม ! กอง TISCOWB-A คว้า Morningstar 5 ดาว จัดโปรโมชันฉลองรับปีกระต่าย

44

มิติหุ้น  –  นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด และที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากที่ประเทศไทยกลับมาเปิดเมืองอย่างเต็มรูปแบบ ทำให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในประเทศคึกคัก ภาคการท่องเที่ยวทั้งจากนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง ส่งผลให้กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TISCOWB-A) ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) เน้นลงทุนในหุ้นไทยใน 7 หมวดธุรกิจที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันที่อยู่ในดัชนี SETWB สามารถเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่น จนทำให้ กองทุน TISCOWB-A ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาว จาก Morningstars (ข้อมูลเมื่อวันที่31 ตุลาคม 2565)

และเพื่อเป็นการฉลองความสำเร็จดังกล่าว บลจ.ทิสโก้จึงได้จัดโปรโมชันรับปีกระต่าย สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาทที่มียอดลงทุนสะสมในกองทุน TISCOWB-A ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2565 ยอดเงินลงทุน 50,000 – 499,999 บาท รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A (TSF-A) 100 บาท ยอดเงินลงทุน 500,000 – 4,999,999 บาท  รับหน่วยลงทุน TSF-A 1,000 บาท ยอดเงินลงทุน 5,000,000 – 14,999,999 บาท รับทองคำหนัก 2 สลึง ยอดเงินลงทุน 15,000,000 – 24,999,999 บาท รับทองคำหนัก 2 สลึง  และ 25 ล้านบาทขึ้นไปรับ ทองคำหนัก 1 บาท  (1 ท่านต่อ 1 สิทธิ)   

“กองทุน TISCOWB-A เป็นอีกหนึ่งกองทุนที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ที่จะเติบโตอย่างโดดเด่น โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มองว่าเศรษฐกิจไทยปี 2566 จะเติบโตในระดับ 3-4% จากปี 2565 ที่คาดว่าโต 3.2% โดยการเติบโตหลักๆ จะมาจากการบริโภคในประเทศที่จะฟื้นตัว การท่องเที่ยวที่จะกลับมาคึกคักรับนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน และการเลือกตั้งในประเทศทำให้บรรยากาศการลงทุนกลับมาคึกคักอีกครั้ง ” นายสาห์รัชกล่าว   

ทั้งนี้ กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสาร จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต สอบถามข้อมูลหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 02-633-6000 กด 4  หรือ 02-080-6000 กด 4 เว็บไซต์ www.tiscoasset.com และ TISCO My Funds สามารถดูรายละเอียดรางวัลเพิ่มเติมได้ที่ www.morningstarthailand.com

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp