TOA ส่งเทรนด์สีใหม่ 2023 “Living Forward” เติมเต็มความสุข ก้าวสู่อนาคตใหม่ในการใช้ชีวิต

38

มิติหุ้น  –  “สีสัน” จึบนับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของผู้คน ที่มีอิทธิพลต่ออารมณ์ ความรู้สึก และความเชื่อมาอย่างช้านาน ตั้งแต่อาหารการกิน เสื้อผ้า วัตถุสิ่งของ การตกแต่ง อาคารบ้านเรือน และสถาปัตยกรรมต่างๆ ดังนั้น TOA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสีสันและการออกแบบสีเพื่อที่อยู่อาศัย พร้อมส่งเทรนด์สีใหม่ ปี 2023 Living Forward ก้าวสู่อนาคต ยกระดับที่อยู่อาศัยที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ถ่ายทอดเรื่งอราวของสีสัน ที่จะช่วยการเติมเต็มความสุขในปัจจุบัน พร้อมร่วมสร้างสรรค์อนาคตที่ดีขึ้น

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เผยว่า “นับจากที่เราต้องเผชิญกับวิกฤตของโควิด-19 ทำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จนถึงปัจจุบันท่ามกลางสภาวะแห่งการฟื้นฟู ทำให้ผู้คนกำลังเต็มเปี่ยมด้วยพลัง ความหวังกับการเริ่มต้นใหม่ในช่วงปีใหม่นี้ เพื่อพลังขับเคลื่อนเดินหน้าสู่อนาคตที่ดีขึ้น ทำให้เกิดแนวโน้มของการใช้ชีวิตในปัจจุบันที่ตระหนักถึงอนาคตมากขึ้น พร้อมเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาสู่การเตรียมรับมือแก้ปัญหาข้างหน้า เข้าใจความเป็นจริงของโลก เช่นเดียวกับการเข้าใจโลกภายในจิตใจของตัวเองที่แท้จริงมากขึ้น และนี่จึงเป็นที่มาของจุดกำเนิดเทรนด์สีที่อยู่อาศัย เพื่อเติมเต็มสิ่งดีๆ ในการใช้ชีวิตให้มีความสุขเพื่อก้าวสู่วันใหม่ และอนาคตใหม่ที่ดียิ่งขึ้น

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon