META รับ 49.25 ลบ. หลังขายหุ้นในบริษัทย่อย ให้ AQ

147

มิติหุ้น – META แจ้งบอร์ดมีมติอนุมัติให้ บริษัทโนว่า เอเชีย หรือ NOVA ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ขายหุ้นใน บริษัทพิโก โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) หรือ PICO จำนวน 324,014 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 10.8% ในราคาหุ้นละ 152 บาท รวมมูลค่าซื้อขายทั้งสิ้น 49.25 ลบ. ให้กับ บริษัท อัลลาย เทคโนโลยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. เอคิว เอสเตท (AQ)

คาดว่าการซื้อขายหุ้นจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนม.ค. 66 ซึ่งภายหลังจากการขายหุ้นดังกล่าว จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม หรือมีการส่งตัวแทนจาก AQ หรือบริษัทย่อย มาดำรงตำแหน่งใน PICO แต่อย่างใด

 

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon