BANPU บ้านปูมอบเสื้อกันหนาวให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล รวมมูลค่า 500,000 บาท

61

มิติหุ้น – บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบเสื้อกันหนาวจำนวน 2,000 ตัว รวมมูลค่า 500,000 บาท ให้กับประชาชนในอำเภอสองท่ายาง จังหวัดตาก และอำเภอฝางและอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว

ในฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวจัด ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน และการบริจาคเข้าถึงน้อยเนื่องจาก
เป็นพื้นที่ห่างไกล ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประสานผ่านหน่วยงานราชการท้องถิ่นและ “กลุ่ม Help Keeper คนจิตอาสา”
ในการส่งมอบเสื้อกันหนาวดังกล่าว

บ้านปูให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ โดยมุ่งหวัง
ว่าความช่วยเหลือจากเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเป็นกำลังใจให้ทุกคน
ผ่านพ้นความเดือดร้อนครั้งนี้ด้วยกัน

 

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon