KLINIQ เดินหน้าจัดตั้ง “โรงพยาบาลเดอะคลีนิกค์” รุกธุรกิจโรงพยาบาลศัลยกรรม

215

มิติหุ้น – บมจ.เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม หรือKLINIQ แจ้งตลท.ว่า บริษัทจะดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อย 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท โรงพยาบาลเดอะคลีนิกค์ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง โดยคาดว่า บริษัทจะมีรายได้ประจำในอนาคต อย่างไรก็ตามการจัดตั้งบริษัทย่อยในครั้งนี้เป็นหนึ่งในแผนการระดมทุนเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon