GL ชี้แจง JTA ถอนคำร้องฟื้นกิจการต่อศาล

209

มิติหุ้น – บมจ.กรุ๊ปลิส หรือGL แจ้งตลท.ว่า บริษัท เจทรัสต์เอเชีย พีทีอี จำกัด (“JTA”) ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาล ต่อมาในวันที่ 25 เม.ย.66 JTA ได้ยื่นคำร้องขอถอนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการดังกล่าวต่อศาล และภายในวันเดียวกัน ศาลจึงได้มีคำสั่งไม่รับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการที่ JTA ได้ยื่นต่อศาล และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ รวมถึงมีคำสั่งเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ JTA ต้องรับผิดชอบ โดยให้คืนเงินประกันค่าใช้จ่ายคงเหลือให้กับ JTA

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon