หน้าแรก แท็ก GL

แท็ก: GL

ศาลล้มละลายกลางยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการบริษัทกรุ๊ปลีส

มิติหุ้น  -  นายทัตซึยะ โคโนชิตะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ประกาศว่า เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการบริษัทในคดีหมายเลขดำที่ ฟ.ฟ. 21/2566 ซึ่งเป็นคำตัดสินที่ทำให้บริษัทหลุดพ้นจากสภาวะพักชำระหนี้ จึงไม่ต้องพิจารณาคำร้องหรือคำคัด...

GL เปิดตัวผู้สอบบัญชีใหม่ ก้าวสำคัญในการกลับมาซื้อขายหลักทรัพย์ได้อีกครั้ง

มิติหุ้น - นายทัตซึยะ โคโนชิตะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “จากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 (ประชุมสามัญ) ที่จัดขึ้นในวันนี้ โดยมีมติแต่งตั้ง บริษัท เอชแอลบี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด (“HLB”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564, 2565 และ 2566 นับเป...

ศาลประเทศกัมพูชาเห็นว่ากลุ่มบริษัท GL ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ JTA และกรร...

มิติหุ้น - นายทัตซึยะ โคโนชิตะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “บริษัทได้รับข่าวดีจากทางประเทศกัมพูชาว่า มีการยกฟ้องคดีแพ่งหมายเลข 1657 โดยศาลอุทธรณ์พนมเปญ ซึ่งเป็นศาลสูงสุดในประเทศกัมพูชา คำพิพากษาของศาลจึงถึงที่สุด คดีแพ่งหมายเลข 1657 นั้น เป็นคดีที่เกิดขึ้...

GL จ่อเรียกค่าชดเชยจาก JTA หลังศาลกัมพูชายกฟ้อง

มิติหุ้น - นายทัตซึยะ โคโนชิตะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กรุ๊ปลีส หรือGL เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.66 คดีแพ่งหมายเลข 1657 ในประเทศกัมพูชา ได้ถูกศาลอุทธรณ์พนมเปญยกฟ้อง ซึ่งเป็นศาลสูงสุดในประเทศกัมพูชา ทำให้คำพิพากษาของศาลจึงถึงที่สุด ทั้งนี้ คดีแพ่งหมายเลข 1657 เป็นคดีที่เกิดขึ้นในเดือนพ....

คณะกรรมการตรวจสอบของ GL เสนอแต่งตั้ง HLB เป็นผู้สอบบัญชี 

มิติหุ้น - นายทัตซึยะ โคโนชิตะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “คณะกรรมการของบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติวาระการประชุมและหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท (AGM) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 โดยมีวาระสำคัญคือ การพ...

GL ชี้แจง JTA ถอนคำร้องฟื้นกิจการต่อศาล

มิติหุ้น - บมจ.กรุ๊ปลิส หรือGL แจ้งตลท.ว่า บริษัท เจทรัสต์เอเชีย พีทีอี จำกัด (“JTA”) ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาล ต่อมาในวันที่ 25 เม.ย.66 JTA ได้ยื่นคำร้องขอถอนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการดังกล่าวต่อศาล และภายในวันเดียวกัน ศาลจึงได้มีคำสั่งไม่รับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการที่ JTA ได้ยื่นต่อศาล และให้จำหน่าย...

SET ตลท. ตอบรับคำขอขยายเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอนของ GL

มิติหุ้น - นายทัตซึยะ โคโนชิตะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) หรือ “GL” เปิดเผยว่า “GL มีความยินดีเป็นอย่างมากที่เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ตอบรับคำขอขยายเวลาการดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนของบริษัทฯ ถึงเดือนพฤศจิกายน 256...

SET ขีดเส้น GL ตั้งสอบบัญชี เร่งส่งงบปี64-66 ภายใน 31 ก.ค. นี้

มิติหุ้น – ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งว่า บมจ.กรุ๊ปลีส หรือGL เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน เนื่องจากไม่นำส่งงบการเงินตั้งแต่ Q1/64 ภายในเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม GL ได้ดำเนินการขอขยายระยะเวลา เพื่อแก้ไขเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และดำเนินการให้มีคุณสมบัติ เพื่อกลับมาซื้อขายอีกครั้ง ทั้งนี้ ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได...

GL ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอ

เมื่อไม่นานมานี้ แกนนำใหญ่ค่าย GL “ ทัตซึยะ โคโนชิตะ” แจ้งข่าวดีกรณีศาลไทยยกคำร้อง JTA ภายหลังที่ JTA ได้ยื่นคำร้องขอชำระบัญชี ต่อบริษัท กรุ๊ปลีส โฮลดิ้งส์ จำกัด (GLH) ในประเทศสิงคโปร์ อีกทั้งยังยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการกับบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (GL) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ยินดีอย่างยิ่งที...

GL เฮ! ศาลไทยยกคำร้อง JTA ต่อกรณีขอฟื้นฟูกิจการ

มิติหุ้น - นายทัตซึยะ โคโนชิตะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา JTA ได้ยื่นคำร้องขอชำระบัญชี ต่อบริษัท กรุ๊ปลีส โฮลดิ้งส์ จำกัด (GLH) ในประเทศสิงคโปร์ อีกทั้งยังยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการกับบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (GL) ในประเท...

GL แจ้งยื่นอุทธรณ์ หลังศาลพิพากษาบริษัทย่อย ชำระค่าผิดสัญญา 124.47 ล.เหรียญสหรัฐ...

มิติหุ้น – บมจ.กรุ๊ปลีส หรือGL แจ้งตลท.ว่า คำพิพากษาของศาลสูงแห่งประเทศสิงคโปร์ที่เป็นผลดีต่อบริษัท เจทรัสต์ พีทีอี จำกัด หรือJTA เนื่องจากได้มีคำพิพากษาให้ บริษัท กรุ๊ปลีส โฮลดิ้งส์ จำกัด หรือGLH ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ต้อชำระเงินกว่า 124.47 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจาก GLH ผิดนัดชำระเงินตามกำหนดในสัญญาลง...

GL เตรียมยื่นอุทธรณ์ หลังถูกศาลประเทศสิงโปร์พิพากษา ชำระเงิน 124.47 ล้านเหรียญสห...

มิติหุ้น – บมจ.กรุ๊ปลีส หรือGL แจ้งต่อ ตลท.ว่า บริษัท เจทรัสต์ เอเชีย พีทีอี จำกัด หรือJTA ได้ดำเนินการฟ้อง บริษัท กรุ๊ปลีส โฮลดิ้งส์ จำกัด หรือGLH ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ต่อศาลสูงประเทศสิงคโปร์ เพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย เป็นเงิน 124.47 ล้านเหรียญสหรัฐ อันเนื่องมาจากการที่บริษัทผิดนัดชำระเงินตามกำหนดในสั...

GL แจ้งความคืบหน้าคดีฐานฉ้อโกง JTA ฟ้องบริษัท

มิติหุ้น – บมจ. กรุ๊ปลีส หรือGL แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า  เมื่อวันที่ 8 ก.พ.66 ศาลแขวงพระนครเหนือ (“ศาล”) ยกฟ้องคดีอาญาฐานฉ้อโกงที่ J Trust Asia Pte. Ltd. (JTA) ฟ้องบริษัท นายมิตซึจิ โคโนชิตะ และนายมุเนโอะ ทาชิโร่ ซึ่งเป็นอดีตกรรมการ เนื่องจากคดีไม่มีมูล โดยเป็นข้อหาเดียวกันกับที่ JTA ได้แจ้งความต่อ...

GL เฮ! ศาลยกฟ้องคดีอาญาฐานฉ้อโกง

มิติหุ้น - บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบถึงความคืบหน้าว่าเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ศาลแขวงพระนครเหนือ(“ศาล”) นัดฟัง คำสั่งในคดีอาญาฐานฉ้อโกงที่ JTA ฟ้องบริษัท นายมิตซึจิ โคโนชิตะ และนายมุเนโอะ ทาชิโร่ ซึ่งเป็นอดีตกรรมการ โดยเป็นข้อหาเดียวกันกับที่ JTA ได้แจ้งความต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในกระบวนการดังกล่า...

“อย่าเข้มงวดแต่การซื้อผิดปกติ ให้ดูการขายผิดปกตินี่ล่ะครับที่สร้างปัญหาให้...

"อย่าเข้มงวดแต่การซื้อผิดปกติ ให้ดูการขายผิดปกตินี่ล่ะครับที่สร้างปัญหาให้นักลงทุน" การขายที่ผิดปกตินั้น มาจากฝั่งผู้มี POWER เสมอ ทำไมจึงชักชวนกันไปรับราคาฟลอร์หวังเด้งแล้วก็เดี้ยงทุกที หลังจากหุ้น MORE มีแท่งขายผิดปกติ ก็กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โต เพราะรอบนี้ คนที่เดือดร้อนคือบรรดาโบรกเกอร์กว่าสิบแ...

ศาลฎีการับคำร้องกรุ๊ปลีส ในคดี เรียกค่าเสียหาย 685 ล้านบาทจาก JTA

มิติหุ้น - บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ศาลฎีกาได้รับพิจารณาคดีที่บริษัทเรียกร้องค่าเสียหายจาก บริษัท เจทรัสต์ เอเชีย พีทีอี จำกัด (JTA) เป็นจำนวน 685 ล้านบาท จากกรณีที่ JTA มีเจตนาที่ไม่สุจริตในการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ในประเทศไทย  นายทัตซึยะ โค...

บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยงบการเงินประจำปี 2563 เดินหน้ากลับสู่การซื...

มิติหุ้น - นายทัตซึยะ โคโนชิตะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) เผยว่า “เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เราได้เปิดเผยงบการเงินประจำปี 2563 ซึ่งล่าช้าไปเป็นระยะเวลา 1.5 ปี สาเหตุที่เราเปิดเผยงบการเงินนี้ล่าช้าเนื่องจากเราพยายามที่จะแก้ไขปัญหาบางประการ แต่ขณะนี้เรามาถึงจุดที่เรามี...

กรุ๊ปลีส เผย กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีอาญาบริษัทฯ และ 2 ...

มิติหุ้น - นายทัตซึยะ โคโนชิตะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีอาญา ต่อบริษัทฯ และอดีตกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ นายมุเนโอะ ทาชิโร่ และนายมิทสึจิ โคโนชิตะ ซึ่งทาง J Trust Asia (JTA) ได้ยื...

GL เฮ! ศาลฎีกายกคำร้อง ฟื้นฟูกิจการบริษัท

ผู้สื่อข่าว "มิติหุ้น" รายงานว่า บมจ.กรุ๊ปลีส (GL) โดย นายทัตซึยะ โคโนชิตะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท( ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”( เกี่ยวกับกรณีที่ J Trust Asia Pte. Ltd (“JTA”) ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ต่อศาลล้มละลายกลาง ศาลล้มละลา...

GL เฮ! ศาลฎีกายกคำร้อง ฟื้นฟูกิจการบริษัท

ผู้สื่อข่าว "มิติหุ้น" รายงานว่า บมจ.กรุ๊ปลีส (GL) โดย นายทัตซึยะ โคโนชิตะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท( ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”( เกี่ยวกับกรณีที่ J Trust Asia Pte. Ltd (“JTA”) ได้ยื่นค าร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ต่อศาลล้มละลายกลาง ศาลล้มละล...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS