ไดกิ้น ผนึก “กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน” หนุนฝึกช่างแอร์ต่อเนื่อง สนับสนุนอุปกรณ์อบรม 5.2 แสนบาท มุ่งสร้างอากาศสมบูรณ์แบบ ลดโลกร้อน

142

มิติหุ้น – ไดกิ้น ร่วมลงนามความร่วมมือกับ “กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน” อย่างต่อเนื่อง จับมือพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศ สร้างทักษะการติดตั้ง-กู้คืนสารทำความเย็นอย่างถูกต้อง ปลอดภัย รองรับมิติความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เดินหน้าจัดฝึกอบรมหลักสูตรกู้คืนสารทำความเย็นให้แก่บุคลากรของกรมฯ และช่างเครื่องปรับอากาศ นำร่อง 4 จังหวัด พร้อมมอบอุปกรณ์สนับสนุนการฝึกอบรมรวมกว่า 5.2 แสนบาท มุ่งสร้างอากาศสมบูรณ์แบบ-ลดภาวะโลกร้อน ตามวิสัยทัศน์ “Perfecting the air for all”

            มร.ไดสุเกะ มุราคามิ ประธาน บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด เปิดเผยว่า ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องปรับอากาศ เราจึงมีวิสัยทัศน์ที่กลุ่มบริษัทไดกิ้นทั่วโลกใช้ร่วมกัน คือ “Perfecting the air for all” หรือ “สร้างอากาศให้สมบูรณ์แบบเพื่อทุกคน” ซึ่งวิสัยทัศน์นี้ได้ถูกนำมาใช้ต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับเทคโนโลยีขั้นสูงจากประเทศญี่ปุ่น จนสามารถสร้างคุณภาพของอากาศที่เย็นเร็ว ประหยัดค่าไฟและพลังงาน มีนวัตกรรมช่วยยับยั้งเชื้อรา แบคทีเรีย และกลิ่นไม่พึงประสงค์ ที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมในห้องให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ เพื่อให้มั่นใจว่าอากาศที่มาจากผลิตภัณฑ์ของไดกิ้นจะสมบูรณ์แบบที่สุด

            “เพื่อให้ความตั้งใจในการสร้างอากาศเกิดความสมบูรณ์แบบที่สุด ไดกิ้นจึงได้มีการร่วมมือกับหลาย  ๆ ภาคส่วน โดยเฉพาะการลงนาม MOU สร้างโครงการ ‘ช่างแอร์ดีดี’ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับฝีมือช่างไทยให้รองรับกับการสร้างอากาศที่สมบูรณ์ออกสู่สังคมได้มากขึ้น โดยสององค์กรได้มีการลงนามครั้งที่ 1 และดำเนินการในระยะที่ 1 และ 2 ไปเมื่อปี 2558 พร้อมดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องในการลงนามครั้งที่ 2 และดำเนินการในระยะที่ 3 และ 4 ไปเมื่อปี 2562 ซึ่งได้รับความสนใจและผลตอบรับที่ดีจากกลุ่มช่างเครื่องปรับอากาศเป็นจำนวนมาก”

            ความสำเร็จจากความร่วมมือกันของ สยามไดกิ้นเซลส์ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ทำให้ทั้งสององค์กร ได้ตกลงร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งใหม่ ในการพัฒนากำลังแรงงานกลุ่มช่างเครื่องปรับอากาศ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ให้สามารถติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศอย่างถูกต้องและทันต่อการพัฒนาของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ที่หลายประเทศให้ความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดการเกิดภาวะโลกร้อน ความร่วมมือนี้จึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะติดตั้งและกู้คืนสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศอย่างถูกต้อง ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งยังช่วยขับเคลื่อนทั้งมิติของการสร้างศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และมิติของสภาวะแวดล้อมซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของนานาประเทศ

            ด้าน นายเจษฎา ทรัพย์เจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด กล่าวเสริมถึงข้อมูลเพิ่มเติมว่า โครงการช่างแอร์ดีดี มีการดำเนินการตามแผนฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการกู้คืนสารทำความเย็นในระบบเครื่องปรับอากาศเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาช่างเครื่องปรับอากาศแก่บุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของกระบวนการกู้คืนสารทำความเย็นและสามารถถ่ายทอดให้แก่ช่างปรับอากาศทั่วไปได้

รวมถึงร่วมกันผลักดันให้การกู้คืนสารทำความเย็น เข้าไปรวมอยู่ในหลักสูตรมาตรฐานการฝึกอบรมของกรมฯ ถือเป็นก้าวแรกในการส่งเสริมความคิดริเริ่มเรื่องการกู้คืนสารทำความเย็นกับรัฐบาลในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายประสิทธิภาพพลังงานของประเทศ

            ทั้งนี้ ไดกิ้นยังได้สร้างความต่อเนื่องในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 2 ณ บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จํากัด พร้อมทั้งผลิตสื่อการอบรมผ่านแพลตฟอร์ม DSD Online Training ในหลักสูตรการติดตั้งและกู้คืนสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่จะใช้ฝึกอบรมให้แก่ช่างเครื่องปรับอากาศ ตัวแทนจำหน่าย และบุคคลทั่วไปที่สนใจประกอบอาชีพด้านช่างเครื่องปรับอากาศ นำร่องในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ, ปทุมธานี, ชลบุรี และนครราชสีมา จำนวน 20 คนต่อรุ่น รวมทั้งสิ้น 80 คน รวมถึงทำการสนับสนุนการฝึกอบรม โดยมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ช่างเครื่องปรับอากาศ รวม 2 รายการ คือ เครื่องกู้คืนสารทำความเย็น จำนวน 16 ชุด และถังบรรจุสารทำความเย็น จำนวน 32 ถัง รวมมูลค่า 529,056 บาท

ที่ผ่านมา ทั้งสององค์กรได้ร่วมกันจัดฝึกอบรมให้แก่ช่างเครื่องปรับอากาศ รวมแล้วกว่า 1,143 คน และร่วมกันจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมีผู้ผ่านการทดสอบแล้ว 1,112 คนในหลักสูตรด้านต่าง ๆ  อาทิ หลักสูตรการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่ใช้สารทำความเย็น R32, การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก, การซ่อมบำรุงและการแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์, การติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบ VRV ซึ่งในแต่ละการฝึกอบรม ไดกิ้นยังได้สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้มาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon