SNNP-GUNKUL รับมือเลิกเสรี“กัญชา” เล็งเจาะตลาดส่งออก

1323

มิติหุ้น – SNNP ลั่นเครื่องดื่มกัญชงไม่กระทบแต่ต้องเปลี่ยนชื่อเท่านั้น ด้าน GUNKUL โบรกฟันธงตลาดยุโรปดีมานด์สูง

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า จากกระแสข่าวถึงกรณีที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีเตรียมแก้ไข นโยบายกัญชาและควบคุมร้านค้าจำหน่ายกัญชาอย่างเสรีภายในกรอบเวลา 6 เดือน พร้อมทั้งเตรียมแก้ไขกฎหมายใหม่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์เท่านั้นและต้องไม่ถูกใช้เพื่อสันทนาการ

ตลาดยุโรปดีมานด์สูง

 ด้านนักวิเคราะห์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุว่า GUNKUL ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มต้นน้ำกระทบน้อยสุดจากแผนในการเจาะตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะยุโรปหลายประเทศประกาศเปิดเสรีกัญชาแต่ไม่อนุญาตปลูกในประเทศ GUNKULก็มีโอกาสรับอานิสงส์นี้ และที่สำคัญฝ่ายวิจัยยังไม่ได้ประเมินรายได้จากธุรกิจกัญชาเข้าไปจึงไม่กระทบด้านราคาเคาะเป้า 5.25 บ./หุ้น

มั่นใจไม่กระทบเครื่องดื่มกัญชา

ส่วน SNNP ผู้บริหารยืนยันไม่กระทบรายได้จากเครื่องดื่มกัญชายังไม่ได้มีนัยสำคัญต่อรายได้ซึ่งเชื่อมั่นว่าเครื่องดื่มยังวางจำหน่ายได้เพียงแต่อาจจะต้องใช้คำอื่นแทน เช่น เครื่องดื่ม CBD เป็นต้น ขณะที่ บล.ยูโอบี (ประเทศไทย) ยังแนะ “ซื้อ” SNNP เป้า 26.50 บ.กำไรเติบโตสูง 20.6% ต่อปี เฉลี่ยตั้งแต่ปี 67-69 ผลิตภัณฑ์หลากหลายลดการพึ่งพาสินค้าใดสินค้าหนึ่งเพียงอย่างเดียว

 

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon