RT ต้อนรับ ผู้ว่าการรถไฟฯ และ คณะสื่อมวลชน ดูงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ

74

มิติหุ้น  –  นายอานนท์ เทือกศิริ ผู้จัดการโครงการ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ในฐานะผู้รับเหมาช่วง ให้การต้อนรับนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และ คณะสื่อมวลชน ในโอกาสการศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 2 ช่วงงาว-เชียงราย โดยมีกิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-ดีซี 2 เป็นผู้รับเหมาหลัก โดยโครงการดังกล่าวเป็นอุโมงค์ที่ขุดทะลุภูเขาใน ตำบลแม่กา เชื่อม 2 จังหวัด คือ จังหวัดลำปาง และ จังหวัดพะเยา มีความยาวรวม 5,400 เมตร ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการขุดไปแล้วประมาณ 1,000 เมตร 

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok :
www.tiktok.com/@mitihoon