JKN  เจ๊แอนขู่เจ้าหนี้!!เสี่ยงล้มละลาย หากฟื้นฟูฯไม่เป็นไปตามแผน

716

มิติหุ้น-นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป เปิดเผยว่า กรณีบริษัทได้ออกหุ้นกู้จำนวน 7 ชุด รวม 3,360 ลบ. แต่การจัดการสภาพคล่องไม่เป็นไปตามแผนทำให้ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้รุ่น JKN239A และทำให้หุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ ทั้ง 6 รุ่นผิดสัญญาหุ้นกู้ด้วย และเป็นเหตุให้เกิดการผิดสัญญา หุ้นกู้แปลงสภาพ และหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงินด้วย

บริษัทพยายามหาเงินมาชำระเงินกู้ โดยตั้งแต่ปลายเดือนก.ย.66 ได้เข้าเจรจากับนักลงทุนจำนวน 3 กลุ่มเพื่อเพิ่มทุน รวมถึงขายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน และหาแนวทางทำธุรกิจต่าง ๆ และในเดือนต.ค.66 ได้เจรจากับนักลงทุนต่าง ๆ ตลอดทั้งเดือน แต่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่จะหาเงินมาชำระเงินกู้ได้ จึงจำเป็นยุติเจรจาในวันที่ 30 ต.ค. 66

แม้ว่าบริษัทจะมีทรัพย์สินพอควร แต่ส่วนใหญ่ 67% เป็นทรัพย์สินไม่มีตัวตนไม่สามารถแปลงมาเป็นเงินสดเพื่อชำระหนี้ได้ทันเวลา และได้ตัดสินใจยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และขอเป็นผู้ทำแผน โดยศาลนัดไต่สวนในวันที่ที่ 29 ม.ค. 67 และคาดว่าศาลล้มละลายกลางจะพิจารณาเห็นชอบแผนฟื้นฟูฯ ประมาณธ.ค. 67 และผู้บริหารแผนจะเริ่มดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการได้ประมาณ ม.ค. 68

ในกรณีบริษัทได้รับการอนุมัติให้เข้าแผนฟื้นฟูกิจการ อาจมีความเสี่ยงต้องถูกปิดกิจการหรือถูกฟ้องร้องจนไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อไป และล้มละลาย หุ้นของบริษัทจะไม่มีมูลค่า

ปัญหาและอุปสรรค ทำให้ไม่สามารถทำตามแผนได้ ประกอบด้วยหลายปัจจัยทั้ง ความร่วมมือจากเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกเกี่ยวกับการชำระหนี้ร่วมกัน ความสามารถในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนธุรกิจจากContent เป็นธุรกิจใหม่ที่บริษัทได้เตรียมไว้ การหาพันธมิตร นักลงทุน ตลอดจนการจัดหาแหล่งเงินทุน รวมถึงสภาพเศรษฐฏิจโดยเฉพาะภายในประเทศ

อย่างไรก็ตาม การทำธุรกิจContent มีความเฉพาะเจาะจง ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินธุรกิจนี้มีผลกำไรมาโดยตลอด โดยเฉพาะการบริหารทรัพย์สินไม่มีตัวตน ทั้งการขายในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้ ยืนยันว่าบริษัทมีเจตนาดีในการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทุกราย โดยการเข้าแผนฟื้นฟูจะช่วยให้บริษัทแก้ไขปัญหาสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริษัทยังสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ในระหว่างอยู่ในแผนฟื้นฟู เพื่อแก้ไขปัญหาของบริษัท และสร้างผลกำไรจากการดำเนินกิจการต่อไปในอนาคตได้อย่างมั่นคง

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/

Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon

Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770

Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon