TOP จับมือ KTB ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงทางการเงินเชื่อมโยง ESG ลดปล่อยคาร์บอน 

113

มิติหุ้น – “ไทยออยล์”  ก้าวสู่องค์กร 100 ปีอย่างยั่งยืน  ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย ทำสัญญาอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงกับเป้าหมายการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลและการลดการปล่อยคาร์บอน   เพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero ขององค์กร

นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไทยออยล์ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด TOP for The Great Future ที่มุ่งเน้นการทรานสฟอร์มธุรกิจในทุกมิติเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายใหม่ และเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emissions) ภายในปี 2060 ด้วยกลยุทธ์ “3Cs”  ที่ประกอบด้วย Cut Down Existing Emission (C-1) ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากกระบวนการผลิต Compensate Residual Emission (C-2) ชดเชยก๊าซเรือนกระจกที่เหลือด้วยการปลูกป่าและอนุรักษ์พื้นที่ป่า เพื่อดักจับคาร์บอนในชั้นบรรยากาศตามหลักการ Nature – Based Solution รวมทั้งการชดเชยด้วย Carbon Credit และ Control Future Emission (C-3) ควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตด้วยการแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ

 ทั้งนี้ ธุรกรรมอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมาย ESG และการลดคาร์บอนดังกล่าว นอกจากจะทำให้ต้นทุนทางการเงินของไทยออยล์ต่ำลงแล้ว ยังสอดคล้องกับแนวทางและเป้าหมายของไทยออยล์ ในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบ ESG รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ มีความมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและบริการทางการเงินที่ทันสมัย ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มในทุกมิติ  ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)  โดยเฉพาะการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก  เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero  ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ  ล่าสุด ธนาคารกรุงไทยร่วมมือกับบริษัทไทยออยล์ ทำสัญญาอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายด้าน ESG และการลดการปล่อยคาร์บอน โดยธนาคารจะลดต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงให้กับบริษัทฯ หากสามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนและการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปพร้อมกัน

“ความร่วมมือในครั้งนี้ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของ 2 องค์กรชั้นนำในประเทศ ที่มุ่งมั่นทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ต่อยอดบริการทางการเงินของธนาคารกรุงไทยเชื่อมโยงกับการลดการปล่อยคาร์บอนและเป้าหมาย Net Zero ขององค์กรและประเทศ  เพื่อให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ตามแนวคิด “นวัตกรรมสร้างคุณค่า ตอบโจทย์ลูกค้า สู่ความยั่งยืน

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon