S50H24จะไปทางไหน?

48

ภาพแสดง S50H24 TF120min. ที่แสดงเครื่องหมาย ++ หรือ การค้างนับ TD13 ที่ low<=829.20
เรามาวิเคราะห์กันต่อตามข้อมูลล่าสุด สิ้นวัน 6 ก.พ.67 ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 7 ก.พ.67 คือ อ่านไปข้างหน้าต่อจากนี้ ว่ามีแนวโน้มยังไงได้บ้าง

1. หาก การค้างนับถูกยกเลิก ตัว S50H24 จะต้องขึ้นไปทำ low เหนือ 859.10
คิดจากราคาปิดล่าสุด จะเหลือระยะ 859.10-846.80 = 12.30 จุด จะ CANCEL TD13
2. ลงมานับให้ครบ TD13 จะเหลือระยะ 846.80-829.20 = 17.60 จุด

ทีนี้มาดูหลักคิด ดังนี้ครับ
ปัจจัย 3 อย่างที่ทำให้ตลาด ขึ้น หรือ ลง ได้แก่
1.เทคนิคอล 2.ฟันด์โฟลว์ 3.ฟันดาเมนทอล
ฟันโฟลว์ชนะทุกสิ่งครับ ไม่ว่าจะค้างนับ บน รึ ล่าง
หากโฟลว์เข้า หรือ ออก ต่อเนื่อง สุดท้าย มันก็จะล้างที่ค้างนับได้ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง
เราจะไม่ Short สวนเงินเข้า หรือ Long สวนเงินออก
เช่นเดียวกัน หุ้นกิจการแย่ ผิดนัดชำระหนี้ มีคนใส่เงินมาดันหุ้น มันก็ขึ้นครับ แต่มันก็ขึ้นไม่ได้นาน สุดท้ายเมื่อถึงเวลามันก็จะลงมาตามความเป็นจริง
สรุป คุณจะเลือกทางเดินขึ้นไปหา 859.10 หรือ ทางลงมาหา 829.20 ก็อยู่ที่ตัวคุณแล้วครับ

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon