STARK ศาลล้มฯตั้ง EY ทำแผนฟื้นฟูเฟ้ลปส์ดอด์จ

287

 

นายอรรถพล วัชระไพโรจน์ กรรมการ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK เปิดเผยว่า ตามที่เจ้าหนี้ทางการเงินจำนวน4 ราย ของบริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ PDITL  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ร่วมกันยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ PDITL ต่อศาลล้มละลายกลาง
เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 67 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ PDITL ดำเนินการฟื้นฟูกิจการและตั้งบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือEY  เป็นผู้ทำแผน

ทั้งนี้ PDILT อยู่ระหว่างการรอประกาศคำสั่งศาลล้มละลายกลางให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนในราชกิจจานุเบกษาตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด จากนั้นผู้ทำแผนจะดำเนินการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อนำส่งต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ภายในกำหนดเวลาสามเดือนนับแต่วันโฆษณาคำสั่งตั้งผู้ทำแผนในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/43 กล่าวคือ ประมาณภายในQ2/67

โดยเจ้าหนี้ของ PDITL จะขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการได้โดยการยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันโฆษณาคำสั่งตั้งผู้ทำแผน ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/26

 

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon