ตลท. ขอให้ CMO ชี้แจงแนวทางปรับระบบควบคุมภายใน ไม่เกิน 27 ก.พ. นี้

40

มิติหุ้น-ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ CMO ชี้แจงแนวทางการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน กรณีผลการตรวจสอบ Special Audit ตามคำสั่งการของสำนักงาน ก.ล.ต. ตั้งแต่ปลายปี 2566 ซึ่งเมื่อมีผลการตรวจสอบ (ฉบับร่าง) บริษัทฯ ได้มีการชี้แจงประเด็นจากผลการตรวจสอบดังกล่าว ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567 เป็นที่เรียบร้อย

จากกรณีดังกล่าว ทำให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ บริษัท ชี้แจงแนวทางการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน โดยมี 3 ประเด็นหลัก ขาดกระบวนการชัดเจนและรัดกุมเพียงพอในการคัดเลือกผู้ค้า ผู้ให้บริการและบริษัทที่ปรึกษา รวมถึงขาดกระบวนการในการติดตามผลการปฏิบัติงานของคู่ค้า ผู้ให้บริการและบริษัทที่ปรึกษาและขาดกระบวนการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท และการตัดสินใจร่วมโดยดณะกรรมการบริหารของบริษัท

ทั้งนี้ ให้ชี้แจงข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์2567
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon