NER ลงนามเครือข่ายสถาบันเกษตรกร กยท.เขตภาคเหนือ

58

มิติหุ้น  –  นายเทพกุล พูลลาภ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการบริษัท บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ในฐานะตัวแทนผู้บริหาร NER เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือกับ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือ สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดเชียงราย สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด ในโครงการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้านยางพาราร่วมกับผู้ประกอบกิจการยางเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและผู้นำสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในเขตภาคเหนือ และพนักงาน กยท.เขตภาคเหนือ สู่การเป็นผู้ประกอบการที่เป็นมืออาชีพ ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรฯ ผลผลิต และการตลาด

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon