กลุ่ม KTIS และ GKBI เซ็นเอ็มโอยูความร่วมมือระบบบริหารจัดการดินและพัฒนาผลผลิตอ้อยร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน

53

มิติหุ้น – นายอภิชาต นุชประยูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชีวภาพ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด (KTRD) ในกลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่ม KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร และนายกัมพล ชัยกิจโกสีย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด (GKBI) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) ความร่วมมือ “ระบบการบริหารจัดการดินพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย และเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร”  ระหว่าง KTRD กับกรมพัฒนาที่ดิน และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การศึกษา วิจัย และพัฒนาแนวทางการปลูกอ้อยให้มีผลผลิตสูง” ระหว่าง GKBI กับกรมพัฒนาที่ดิน โดยมี ดร.อาทิตย์ สุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้เกียรติลงนามในบันทึกข้อตกลงกับทั้งสองหน่วยงานตามลำดับ

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon