BROOK เผยเข้าลงทุนสินทรัพย์ Digital

576

มิติหุ้น – บมจ.บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป หรือ BROOK เปิดเผยว่า บริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าลงทุนสินทรัพย์ Digital Asset Treasury ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ตัวเลขการรับรู้กำไร หรือกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากกำไรที่จะรับรู้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการจำหน่ายไปซึ้งสินทรัพย์เท่านั้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์คงเหลือจำนวน 859.632 ลบ. (เทียบเท่า 25.23 ล้านดอลลาร์) ไม่รวมการลงทุนในกองทุน Digital Asset Venture Capital และ 12 Cryptopunks NFTs

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon